vimeo facebook

Program

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji i animacji kultury w województwie mazowieckim. Działamy w ramach Mazowieckiego Instytutu Kultury w formie niezależnej Rady Programowej - wybranej w otwartej rekrutacji, przy wsparciu organizacyjnym Federacji Mazowia.

Podstawowym celem MPEK jest wspieranie i promowanie społecznych działań twórczych opartych na żywym uczestnictwie w kulturze, poprzez m.in.

- wsparcie animatorów i edukatorów,
- sieciowanie i budowanie kontaktów,
- angażowanie przedstawicieli administracji samorządowej w działania w obszarze edukacji kulturalnej.

W 2018 roku Program ma charakter pilotażowy i będzie swoim zasięgiem obejmował przede wszystkim subregion radomski, czyli następujące powiaty: radomski, kozienicki, białobrzeski, przysuski, zwoleński, szydłowiecki i lipski.

Działania będą podejmowane w ścisłej współpracy z Operatorem Regionalnym - Miejskim Ośrodkiem Kultury “Amfiteatr” w Radomiu.

Więcej o założeniach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

 

Rada programowa

Anna Świętochowska, Pełnomocnik Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: polityka kulturalna, związek kultury z rozwojem, teoria organizacji. Przez wiele lat zajmowała się aktywnie organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej (w ramach administracji publicznej, współpracy z instytucjami kultury, osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, a także organizacji III sektora). Jest magistrem sztuki w specjalności muzyk instrumentalista – przez wiele lat pracowała jako akompaniator i nauczyciel fortepianu. Ma duży dorobek artystyczny zwłaszcza w dziedzinie teatru – skomponowała muzykę do ponad 20 spektakli teatralnych wielokrotnie nagradzanych na festiwalach w kraju i za granicą. W roku 2007 otrzymała indywidualną nagrodę MKiDN za muzykę do spektaklu „Baldanders” Teatru Malabar Hotel.

Monika Marciniak, niezależna ekspertka MPEK - animatorka kultury, audiodeskryptorka, certyfikowana moderatorka Design Thinking. Od 2010 r. koordynuje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturalnej,  związane z historią lokalną. Poprzez działania animacyjne daje uczestnikom przestrzeń do twórczej aktywności i narzędzia do realizacji własnych  projektów na rzecz społeczności lokalnej. Jest autorką ponad 700 audiodeskrypcji do dzieł plastycznych, filmów i seriali. Wszystkie materiału audio-wizualne koordynowanych przez nią projektów są opatrzone audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Dzięki ukończonym studiom z zakresu zarządzania innowacją i projektowania usług do projektów z zakresu edukacji kulturalnej włącza kreatywne metody rozwiązywania problemów (Design Thinking).

Maja Dobiasz-Krysiak, niezależna ekspertka MPEK  - antropolożka kultury, animatorka i edukatorka kulturowa. Koordynatorka programów edukacji kulturowej (min. „Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w szkole”, „Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia”) w dziale Kultura i Media Centrum Edukacji Obywatelskiej. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW gdzie przygotowuje pracę doktorską o edukacji alternatywnej i uspołecznionej w Polsce doby przełomu demokratycznego. Prowadzi zajęcia z "Uczestnictwa w kulturze" w IKP UW i z "Animacji kultury" na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP. Trenerka, badaczka terenowa. Autorka publikacji (min. „Przybornik animatora kultury”), redaktorka (min. „Przepis na edukację kulturalną”), autorka materiałów edukacyjnych (min. dot. twórczej diagnozy lokalnej) i artykułów poświęconych łączeniu etnografii i animacji kultury.

Karol Wittels, Prezes Federacji Mazowia - socjolog i politolog, absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH. Badacz kultury, szkoleniowiec, facylitator. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu fundraisingu, zarządzania projektami oraz badań w obszarze kultury. Autor i współautor raportów, strategii i diagnoz w obszarze kultury. Koordynował prace diagnostyczne przy powstawaniu Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego oraz ze strony Federacji Mazowia odpowiadał za koordynację prac nad Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej. Prezes Fundacji Obserwatorium oraz Federacji Mazowia, członek zarządu Forum Kultury Mazowsze.

Marcin Śliwa, koordynator projektu z ramienia Mazowieckiego Instytutu Kultury - z wykształcenia germanista i dziennikarz, pracuje w Dziale Edukacji w Mazowieckim Instytucie Kultury. Interesuje go żywe uczestnictwo w kulturze. Inicjator/koordynator programów i projektów edukacyjnych, artystycznych i animacyjnych w tym m.in.: Muzeum otwarte / Antropologia codzienności, Kierunek Kultura, Muzeum prywatne, Muzeum dobrych relacji, Cięcie, Międzynarodowy Kongres Kultury Shortcut ‘2011, Prolog, Edukacja u bram. Swoje doświadczenia i poglądy prezentuje m.in. w następujących publikacjach: Rozbić w pył wszystkie pozy - z Marcinem Śliwą rozmawia Bogna Świątkowska - Bęc Notes # 76 z czerwca 2012, Animator ma przypominać ludziom, że mają marzenia – z Marcinem Śliwą o Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim 2015-2020 rozmawia Paulina Sobieszuk z Federacji Mazowia, Posłaniec, który nas budzi - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki’2012 red. Wojciech Kłosowski.

 

Partnerzy

Inicjator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Operator główny: Mazowiecki Instytut Kultury

Operator regionalny: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Partner społeczny: Federacja Mazowia