vimeo facebook
Bardzo Młoda Kultura
04 // 01 // 2017
Bardzo Młoda Kultura
Raport z realizacji programu
Przedstawiamy raport z pierwszego roku realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura".
Raport przybliża cele i założenia programu Bardzo Młoda Kultura oraz kluczowe dla niego pojęcie edukacji kulturowej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych elementów realizacji programu.
Raport z diagnozy – Kulturalni Edukatorzy 2016
12 // 12 // 2016
Raport z diagnozy – Kulturalni Edukatorzy 2016
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim.
WIEDZA - Kulturalni Edukatorzy 2016
08 // 12 // 2016
WIEDZA - Kulturalni Edukatorzy 2016
Czym jest i po co nam edukacja kulturowa? Do czego służy diagnoza potrzeb, dlaczego jej potrzebujemy i jak ją wykonać?
Tom pełen wiedzy.
NARZĘDZIA – Kulturalni Edukatorzy 2016
08 // 12 // 2016
NARZĘDZIA – Kulturalni Edukatorzy 2016
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak współpracować i jak planować oraz wdrażać lepsze usługi z zakresu edukacji kulturowej. Zagadnienia związane z codziennym instrumentarium Kulturalnych Edukatorów.
PRAKTYKI - Kulturalni Edukatorzy 2016
08 // 12 // 2016
PRAKTYKI - Kulturalni Edukatorzy 2016
Projekty i działania zrealizowane w partnerstwach edukacja-kultura w 2016 roku.