KONKURS: IMPULS KULTURY

komisja 2022

 

 

 

Magdalena Biernacka – absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia w zakresie marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako Starosta Nowodworski 2014-2018, inicjatorka wielu wydarzeń kulturalnych: koncertów, festiwali i performansów  artystycznych. Od 2019r. zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Bezpośrednio nadzoruje 29 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Członek Rady Muzealnej – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

 

 

Paweł Cukrowski – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

 

 

Jan Pyśkiewicz -   ukończył studia na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kierunku europeistyka oraz finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie zajmuje stanowisko p.o. Kierownika Wydziału Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Lokalny społecznik, wieloletni uczestnik i koordynator działań wolontariackich m.in. w ramach Szlachetnej Paczki.

 

 

Małgorzata Karkosz - historyczka sztuki, animatorka kultury, organizatorka wydarzeń kulturalnych, koordynatorka projektów edukacyjnych i wystaw, ceramiczka, arteterapeutka, miłośniczka lasu i gór, entuzjastka metod pedagogiki alternatywnej, ruchu ekologii dzieciństwa, prelegentka na konferencji „Sztuka edukacji” - Zachęta w 2018 roku, stypendystka MKiDN na rok 2020, Animatorka Tygodnia w plebiscycie Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej w 2020 roku, laureatka konkursu Impuls Kultury organizowanego przez Mazowieckie Obserwatorium Kultury w 2021 r., wyróżniona przez Mazowiecki Instytut Kultury za konsekwentne działania twórcze w 2021 r.

 

 

 

dr Joanna Kubicka – kulturoznawczyni, w Instytucie Kultury Polskiej UW współorganizowała kształcenie w ramach specjalizacji „Animacja kultury”, a obecnie współtworzy studia praktyczne „Sztuki społeczne”. Prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty. Wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia akademickie i warsztaty dla kadr kultury, jako tutorka wspiera działania społeczne i artystyczne. Autorka książki Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna (2016). Współredagowała książki Twórcze społeczności. Notatki z terenu. Creative Communities. Field notes (2013), Kulturologia polska XX wieku. Antologia (2013), Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016). Kuratorka wystawy Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku (Muzeum Warszawy, Oddział Muzeum Woli, 2014).

 

 

 

 

 

Magdalena Ulejczyk – absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W latach 2015 – 2019 naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany oraz koordynację wdrażania dokumentu, który miał pomoc w kształtowaniu odważnej i ambitnej polityki kulturalnej na Bielanach. Największą satysfakcję w swojej pracy czerpie ze wspierania artystów, animatorów kultury, osób zajmujących się edukacją kulturalną i lokalnych liderów, którzy za pomocą działań kulturalnych chcą zmieniać rzeczywistość wokół na lepszą. Od września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.