KONKURS: IMPULS KULTURY

komisja 2021

 

 

 

Magdalena Biernacka – absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia w zakresie marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako Starosta Nowodworski 2014-2018, inicjatorka wielu wydarzeń kulturalnych: koncertów, festiwali i performansów  artystycznych. Od 2019r. zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Bezpośrednio nadzoruje 29 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Członek Rady Muzealnej – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

 

Janusz Byszewski – niezależny twórca, animator kultury (do 2015), wykładowca, kurator, projektant sytuacji twórczych. Współzałożyciel grupy pARTner (1983–1990); założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej CSW ZU (1989–2018). Twórca kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą, m.in. w Singapurze, Finlandii, Szwecji, Rosji, USA. Dwukrotny stypendysta MKiDN oraz United States Information Agency. Laureat wielu nagród m.in. First Prize III International Colour Design (Stuttgart);  Zasłużony dla kultury polskiej; Museum horizon (Szwecja);  Srebrny Medal Gloria Artis.

 

 

Paweł Cukrowski – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

 

 

Emilia Oleksiak – od wielu lat zawodowo odpowiedzialna za obszar kultury, zdrowia i promocji głównie w jednostkach samorządu terytorialnego. Obecnie kierownik Wydziału Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi przy różnych wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych. Magister administracji, studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą, studia Master of Business  Administration (MBA).

 

 

 

 

dr Joanna Kubicka – kulturoznawczyni, w Instytucie Kultury Polskiej UW współorganizowała kształcenie w ramach specjalizacji „Animacja kultury”, a obecnie współtworzy studia praktyczne „Sztuki społeczne”. Prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty. Wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia akademickie i warsztaty dla kadr kultury, jako tutorka wspiera działania społeczne i artystyczne. Autorka książki Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna (2016). Współredagowała książki Twórcze społeczności. Notatki z terenu. Creative Communities. Field notes (2013), Kulturologia polska XX wieku. Antologia (2013), Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016). Kuratorka wystawy Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku (Muzeum Warszawy, Oddział Muzeum Woli, 2014).

 Inga Pytka-Sobutka – prezeska Towarzystwa Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”, fotografka, urzędniczka samorządowa. Z wykształcenia ekonomistka. Ma za sobą 18 lat aktywności społecznej i pracy z ludźmi. Od 12 lat prowadzi organizację pozarządową, od  11 pracuje dla samorządu powiatu szydłowieckiego. W 2014 roku za swoją działalność otrzymała nagrodę od czytelników miesięcznika "Zwierciadło" za " efektywną pracę na rzecz lokalnej społeczności, za ożywianie miejsc i aktywizowanie ludzi, za dawanie przykładu, że można coś zrobić dla innych i jak to robić, za kreatywność, entuzjazm, energię i pozytywny stosunek do życia."

 

 

 

Magdalena Ulejczyk – absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W latach 2015 – 2019 naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany oraz koordynację wdrażania dokumentu, który miał pomoc w kształtowaniu odważnej i ambitnej polityki kulturalnej na Bielanach. Największą satysfakcję w swojej pracy czerpie ze wspierania artystów, animatorów kultury, osób zajmujących się edukacją kulturalną i lokalnych liderów, którzy za pomocą działań kulturalnych chcą zmieniać rzeczywistość wokół na lepszą. Od września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.

 


Dorota Wojda – absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała realizując zadania związane z budowaniem marki Mazowsze, a także poprzez pracę przy różnych projektach kulturalnych, m. in. Profesjonalni menedżerowie kultury i Profesjonalni animatorzy kultury przeprowadzonych w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020.