KONKURS: IMPULS KULTURY

formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Adres pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwa instytucji/organizacji jeśli jesteś z jakąś związany
Nieprawidłowe dane

Kategoria działania

Nieprawidłowe dane

Tytuł/nazwa projektu
Nieprawidłowe dane

Ogólny opis projektu
Nieprawidłowe dane

Jakie cele spełniał projekt? Jakie miał znaczenie dla Ciebie, uczestników projektu, społeczności lokalnej?
Nieprawidłowe dane

Ile trwał projekt? Kiedy został przeprowadzony?
Nieprawidłowe dane

Dla kogo przeznaczony był projekt? Z kim został zrealizowany?
Nieprawidłowe dane

Strona www projektu. Informacje online o projekcie
Nieprawidłowe dane

Załączniki - zdjęcia (max. 5), materiały promocyjne, publikacje, dokumentacja etc. Rozmiar pliku do 5 MB.
Załącznik 1
Nieprawidłowe dane

Załącznik 2
Nieprawidłowe dane

Załącznik 3
Nieprawidłowe dane

Załącznik 4
Nieprawidłowe dane

Załącznik 5
Nieprawidłowe dane

PRZED: O co zadbałeś przed realizacją projektu? Np.: zgody, finansowanie, umowy, partnerzy, współpraca, administracja, zakupy, promocja. Z jakim wyprzedzeniem przystąpiłeś do prac nad projektem?
Nieprawidłowe dane

W TRAKCIE: Wymień etapy realizacji projektu i metody działań? Co było najistotniejsze w Twojej pracy?
Nieprawidłowe dane

PO: Wymień elementy o które należy zadbać po zakończeniu projektu. Np.: rozliczenia, podsumowania, porządki, podziękowania, relacje z wydarzenia.
Nieprawidłowe dane

Jakie materiały, technologie i zasoby były niezbędne do realizacji projektu?
Nieprawidłowe dane

Szacowany koszt projektu
Nieprawidłowe dane

Czy w trakcie realizacji projektu zostały wykorzystane dodatkowe zasoby? Jakie? Do kogo należały?
Nieprawidłowe dane

Koszty działania podzielone na kategorie

Nieprawidłowe dane

Dodatkowe informacje o projekcie
Nieprawidłowe dane

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu(*)
Nieprawidłowe dane