KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Innowacyjne Menedżerki Kultury 2021
Innowacyjne Menedżerki Kultury 2021

 

Kapituła konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury w składzie:

Paweł Cukrowski, Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Magdalena Mól, Kierowniczka Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, laureatka konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury 2020;

Edyta Ołdak, Koordynatorka Edukacji Kulturalnej w m.st. Warszawie;

Magdalena Ulejczyk, Dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury;

Marek Sztark, Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie

doceniła wysoki poziom nadesłanych kandydatur. Zgłoszone menedżerki i menedżerowie to osoby będące promotorami zmian i dobrych praktyk, odważnie wytyczające nowe kierunki w swoim środowisku. Spośród wielu niezwykłych zgłoszeń Kapituła z trudem, ale zgodnie zadecydowała o przyznaniu nagrody, dwóch wyróżnień oraz dodatkowo dwóch wyróżnień honorowych.

Nagroda Innowacyjnego Menedżera Kultury w wysokości 10 000zł dla:

Iwony Mirosław-Doleckiej, Kierowniczki Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury  

Za: charyzmatyczną działalność kulturalną, sięgającą do różnorodnych źródeł inspiracji, prekursorskie działania menedżerskie w budowaniu spójnej wizji nowoczesnej instytucji kultury, opartej na lokalnych zasobach, edukacji ekologicznej i współpracy międzysektorowej, nieustanny rozwój i otwartość na zmiany oraz skuteczne sieciowanie.

Pierwsze wyróżnienie w wysokości 5 000zł dla:

Anety Majak, Dyrektorki Milanowskiego Centrum Kultury

Za: innowacyjne metody zarządzania zespołem i prowadzenia instytucji kultury bez siedziby; rezylientne podejście menedżerskie w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla instytucji oraz ambitne i eksperymentalne łączenie nowych technologii z działaniami artystycznymi.

Drugie wyróżnienie w wysokości 3 000zł dla:

Joanny Nuckowskiej, Wicedyrektorki Nowego Teatru, Kierowniczki Działu Produkcji i Współpracy z Zagranicą

Za: wizjonerskie i holistyczne zarządzanie zespołem, oparte na aktualnych potrzebach i dobrostanie pracowników i pracowniczek, inspirującą wizję pracy z zespołem, z zastosowaniem zasady struktury cyrkularnej, oraz kompleksową działalność na rzecz ekologizacji instytucji.

Wyróżnienia honorowe dla:

Anna Fiszer-Nowackiej, Dyrektorki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Za:  innowacyjność w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w odpowiedzi na potrzeby czytelników i czytelniczek i wyzwania czasu oraz narzędzi kierowania zespołem, a także za wdrożenie pierwszego w Polsce video zapisu.

Krystyny Wójtowicz, Dyrektorki Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie

Za: inspirującą działalność na rzecz podnoszenia kompetencji podmiotów kultury z otoczenia w ramach Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego i nowoczesne podejście do sieciowania.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom!