KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Startujemy!
Startujemy!

 

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury kierowany jest do menedżerek i menedżerów zarządzających instytucjami kultury na terenie województwa mazowieckiego. Poszukujemy menedżerów i menedżerek, którzy w szybko zmieniającym się świecie i wciąż nowych okolicznościach dostosowują działalność zarządzanej przez siebie instytucji do potrzeb publiczności, czerpiąc z lokalnych zasobów, dostępnej technologii, odpowiadając na wyzwania i problemy współczesnego świata w swoich lokalnych społecznościach.

Kim jest innowacyjny menedżer/menedżerka kultury?

To lider/ka odpowiadająca na wyzwania współczesnego świata w lokalnej społeczności i regionie wyznaczając konkretne cele i prowadząc zespół do ich osiągnięcia, poprzez:

  • czerpanie wiedzy i rozwiązań z różnych dziedzin i branż i replikowanie ich lub ich elementów we własnych przedsięwzięciach, wykraczanie poza utarte ramy działań, poszukiwanie nowych dróg i rozwiązań
  • zapraszanie do współpracy ekspertów, wspieranie sieci współpracy, również tej międzysektorowej
  • tworzenie prototypów rozwiązań i testowaniu ich w otwarciu na krytykę i zachodzące wokół zmiany
  • badanie potrzeb zespołu i publiczności oraz konstruowanie rozwiązań na ich miarę
  • wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii, metod i narzędzi pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości zespołu, publiczności, lokalnej społeczności, w poszanowaniu środowiska
  • wdrażanie takich rozwiązań organizacyjnych i zarządczych, które wspierają zespół, przygotowują do samodzielności i dają przestrzeń kreatywności

Kapituła konkursu oceni:

  • Sprawczość i odpowiedzialność pełnionej funkcji
  • Zastosowanie unikatowych w skali regionu, województwa, kraju lub świata rozwiązań lub metod zarządczych
  • Adekwatność zastosowanych rozwiązań do potrzeb i możliwości instytucji, jej zespołu, społeczności lokalnej, środowiska
  • Wagę i znaczenie wprowadzonej zmiany dla instytucji, zespołu instytucji, społeczności lokalnej, środowiska

Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, którzy te nowoczesne koncepcje realizują.

Kandydaci i kandydatki zgłaszają swój udział osobiście, wypełniając do 15 września br. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu.

Pula nagród w konkursie to 18 000 zł. Wysokość nagrody Innowacyjnego Menedżera Kultury wynosi 10 000zł. Wysokość II nagrody to 5 000zł, wysokość III nagrody to 3 000zł.

Jesteśmy przekonani, że jeszcze wielu z Was - innowacyjnych menedżerów i innowacyjnych menedżerek – nie spotkaliśmy. To Wy wiecie jak przyciągać do kultury. Czekamy na Was!

 

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Konkurs finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.