KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Trzecia edycja konkursu: ogłaszamy, zapraszamy!
Trzecia edycja konkursu: ogłaszamy, zapraszamy!

 

Otwieramy nabór zgłoszeń w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury!

Szukamy menedżerów działających odważnie i eksperymentalnie, podejmujących wyzwania, nie bojących się porażek, a ze słabości wydobywających nowe potencjały. Czekamy na menedżerów otwartych na potrzeby społeczności lokalnych i swoich pracowników, których praktyka zarządzania instytucją kultury będzie inspiracją dla innych.

Nabór w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury trwa do 31 maja 2019r.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów reprezentujących instytucje kultury bądź organizacje pozarządowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury i organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa mazowieckiego, a także samorządy lokalne i dwudziestoosobowe grupy mieszkańców miejscowości, w której działa kandydat; kandydaci mogą również zgłaszać swój udział osobiście.