KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

o konkursie
o konkursie

 

W szybko zmieniającym się świecie i wciąż nowych okolicznościach to oni i one są osobami, które dostosowują działalność zarządzanej instytucji do potrzeb publiczności, czerpiąc z lokalnych zasobów, dostępnej technologii, odpowiadając na wyzwania i problemy współczesnego świata w swoich lokalnych społecznościach.

Kogo szukamy? Kim jest menedżer/menedżerka kultury?

To lider/liderka zarządzający/a instytucją kultury, odpowiedzialny/a za jej cele, strategie, sposób organizacji, program i budżet, kierujący/ a zespołem ludzi tworzących instytucję, w relacji do potrzeb publiczności, lokalnej społeczności i środowiska.

Kim jest innowacyjny menedżer/menedżerka kultury?

To lider/ka odpowiadająca na wyzwania współczesnego świata w lokalnej społeczności i regionie wyznaczając konkretne cele i prowadząc zespół do ich osiągnięcia, poprzez:

 • czerpanie wiedzy i rozwiązań z różnych dziedzin i branż i replikowanie ich lub ich elementów we własnych przedsięwzięciach, wykraczanie poza utarte ramy działań, poszukiwanie nowych dróg i rozwiązań
 • zapraszanie do współpracy ekspertów, wspieranie sieci współpracy, również tej międzysektorowej
 • tworzenie prototypów rozwiązań i testowaniu ich w otwarciu na krytykę i zachodzące wokół zmiany
 • badanie potrzeb zespołu i publiczności oraz konstruowanie rozwiązań na ich miarę
 • wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii, metod i narzędzi pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości zespołu, publiczności, lokalnej społeczności, w poszanowaniu środowiska
 • wdrażanie takich rozwiązań organizacyjnych i zarządczych, które wspierają zespół, przygotowują do samodzielności i dają przestrzeń kreatywności

Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, którzy/które te nowoczesne koncepcje realizują.

Jesteśmy przekonani, że jeszcze wielu z Was - innowacyjnych menedżerów i innowacyjnych menedżerek – nie spotkaliśmy. To Wy wiecie jak przyciągać do kultury!

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić do 15 września br. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu. Kandydaci i kandydatki zgłaszają swoje kandydatury osobiście. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć:

 • prezentację multimedialną prezentującą kandydata/kandydatkę i charakterystykę innowacyjności, składającą się z nie więcej niż 20 slajdów i zapisana w formacie .ppt, .pptx, .pps.
 • rekomendacje

Prezentacje i rekomendacje należy przesłać na adres: imk@mik.waw.pl do 15 września br.

Kapituła konkursu oceni:

 • Sprawczość i odpowiedzialność pełnionej funkcji kandydata/kandydatki
 • Zastosowanie unikatowych w skali regionu, województwa, kraju lub świata rozwiązań lub metod zarządczych
 • Adekwatność zastosowanych rozwiązań do potrzeb i możliwości instytucji, jej zespołu, społeczności lokalnej, środowiska
 • Wagę i znaczenie wprowadzonej zmiany dla instytucji, zespołu instytucji, społeczności lokalnej, środowiska

Pula nagród w konkursie to 18 000 zł. Wysokość nagrody Innowacyjnego Menedżera Kultury wynosi 10 000zł. Wysokość II nagrody to 5 000zł, wysokość III nagrody to 3 000zł.

Zapraszamy!

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Załączniki:

regulaminimk.pdf - pobrań: 400, rozmiar: 132,01 KB