KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

o konkursie

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego jest organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury.

To pierwsza edycja konkursu, w którym wyróżnieni zostaną menedżerzy pracujący w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego,którzy w swej pracy wykazują się m.in. odwagą w eksperymentowaniu, stosują innowacyjne formy zarządzania, rozwiązania organizacyjne czy sposoby realizacji działalności kulturalnej.

Celem nagrody jest upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.

Kapituła konkursowa nagrodzi trzech kandydatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2017 roku.