KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

formularz zgłoszeniowy
formularz zgłoszeniowy

 

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie jednego z dwóch formularzy zgłoszeniowych:

formularza indywidualnego dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i kandydatów bądź

formularza dla 20-osobowych grup mieszkańców.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane kandydata i dane wnioskodawcy/wnioskodawców
  • krótki życiorys kandydata z perspektywy innowacyjności
  • informację o reprezentowanej instytucji/organizacji i wpływie kandydata na jej innowacyjny sposób działania
  • uzasadnienie kandydatury wraz z udokumentowaną charakterystyką maks. dwóch - zrealizowanych lub wdrożonych do 31 grudnia 2019 roku - innowacyjnych rozwiązań

Kandydatury będzie można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając komputerowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: imk@mik.waw.pl.

UWAGA: Nie ma konieczności podpisywania formularzy w formie papierowej, ani korzystania z podpisu elektronicznego.

Załączniki:

formularz-zgloszeniowy-imk-2020-mieszkancy.doc - pobrań: 348, rozmiar: 70,5 KB