KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

formularz zgłoszeniowy

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane kandydata i dane wnioskodawcy (o ile nie jest to ta sama osoba)
  • krótki życiorys kandydata z perspektywy innowacyjności
  • informację o reprezentowanej instytucji/organizacji i wpływie kandydata na jej innowacyjny sposób działania
  • uzasadnienie  kandydatury wraz z udokumentowaną charakterystyką maks. dwóch - zrealizowanych lub wdrożonych do 31 grudnia 2016 roku - projektów edukacyjnych/ animacyjnych/ organizacyjnych/ inwestycyjnych/ promocyjnych/ badawczych
  • prezentację multimedialną prezentującą kandydata i wybrane maks. dwa innowacyjne projekty lub przedsięwzięcia. Prezentacja może zawierać zdjęcia, filmy, rekomendacje, nie powinna jednak przekraczać 20 slajdów.

Kandydatury można zgłaszać  w formie elektronicznej przesyłając skan wypełnionego komputerowo i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: imk@mik.waw.pl. Dodatkowo prezentację należy przesłać za pośrednictwem bezpłatnego serwera www.wetransfer.com, a link do pobrania prezentacji umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października br.

Załączniki:

formularz-zagloszeniowy.docx - pobrań: 139, rozmiar: 20.58 KB