KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

formularz zgłoszeniowy

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie jednego z dwóch formularzy zgłoszeniowych:

formularza ogólnego dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i kandydatów bądź

formularza dla 20-osobowych grup mieszkańców.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane kandydata i dane wnioskodawcy/wnioskodawców
  • krótki życiorys kandydata z perspektywy innowacyjności
  • informację o reprezentowanej instytucji/organizacji i wpływie kandydata na jej innowacyjny sposób działania
  • uzasadnienie kandydatury wraz z udokumentowaną charakterystyką maks. dwóch - zrealizowanych lub wdrożonych do 31 grudnia 2018 roku - innowacyjnych rozwiązań

Kandydatury będzie można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając skan wypełnionego komputerowo i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: imk@mik.waw.pl.