KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

dla mediów

Informacja prasowa

 

Do 15 czerwca będzie trwał nabór zgłoszeń w czwartej edycji konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o Indywidualną Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznawaną menedżerom instytucji kultury i organizacji pozarządowych za innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury i organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa mazowieckiego, a także samorządy lokalne i dwudziestoosobowe grupy mieszkańców miejscowości, w której działa kandydat; kandydaci mogą również zgłaszać swój udział osobiście.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów, którzy te nowoczesne koncepcje realizują.

Szukamy menedżerów i menedżerek, którzy nie boją się wyzwań. W szybko zmieniającym się świecie i wciąż nowych okolicznościach są w stanie dostosować działalność swojej instytucji do potrzeb publiczności i społeczności, wykorzystując zasoby swoich instytucji, dostępną technologię, odpowiadając na wyzwania i problemy współczesnego świata w swoich lokalnych społecznościach. Jeśli jesteś jednym z nich lub znasz kogoś takiego – ten konkurs jest dla Ciebie!

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dane wnioskodawcy, dane kandydata i jego notę biograficzną, informację o reprezentowanej instytucji/organizacji, szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką maks. dwóch – zrealizowanych lub wdrożonych do 31 grudnia 2019 roku – rozwiązań edukacyjnych/animacyjnych/organizacyjnych/inwestycyjnych/promocyjnych/ badawczych. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć prezentację multimedialną prezentującą kandydata i wybrane innowacyjne rozwiązania oraz rekomendacje.

Kandydatury można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając komputerowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: imk@mik.waw.pl

 

Informacja o konkursie: Natalia Roicka, tel. 22 586 42 25; 601 668 314, n.roicka@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów: Magdalena Denko, tel. 22 586 42 36; 601 668 451, m.denko@mik.waw.pl