A- A A+
vimeo facebook
Instytucje kultury z woj. mazowieckiego w okresie pandemii
25 // 02 // 2021
Instytucje kultury z woj. mazowieckiego w okresie pandemii
Anonimowa ankieta badawcza dla dyrektorów instytucji kultury
Zapraszamy kadrę zarządzającą instytucjami kultury z woj. mazowieckiego do wypełniania anonimowej ankiety. Badanie jest jednym z elementów monitoringu sytuacji, w jakiej znalazły się podmioty kultury w związku z panującą pandemią. Głos środowiska kultury z regionu jest dla nas kluczowy, aby postawić właściwą diagnozę i opracować odpowiedni program wsparcia dla naszego sektora.

Pandemia niemal z dnia na dzień uniemożliwiła to, co jest istotą dziedziny kultury – bezpośredni kontakt, wzajemne działanie i pełne uczestnictwo. Wprowadzone, od marca do czerwca 2020 r., a później od listopada do lutego, obostrzenia administracyjne, znacznie wpłynęły na działanie bibliotek, muzeów, centrów/ośrodków/domów kultury, kin, galerii, teatrów.


Celem badania jest:
- zebranie informacji i przygotowanie ogólnodostępnego raportu z badań;
- określeni skali zmian w działaniach instytucji kultury;
- dzielenie się wiedzą pozyskaną w trakcie diagnozy;
- prowadzenie dyskusji o sytuacji instytucji kultury z woj. mazowieckiego;
- reprezentowanie środowiska kultury z regionu na ogólnopolskich forach kulturowych;
- budowanie fundamentów do merytorycznego dialogu z organizatorami instytucji kultury;
- zaprojektowanie adekwatnej do sytuacji i potrzeb oferty bezpłatnych warsztatów i szkoleń kierowanych do kadry kultury w woj. mazowieckiego.

• Badanie jest anonimowe;
• Wypełnienie ankiety zajmie około 15 min;
• W ankiecie prosimy o podanie informacji z perspektywy podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

ANKIETANiniejsze badanie jest kontynuacją diagnozy prowadzonej latem 2020 r., której celem było rozpoznanie sytuacji animatorów i edukatorów kultury pracujących w woj. mazowieckim.


Realizatorem badania jest:
Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralnej 12
00-139 Warszawa

  • Brak komentarzy