A- A A+
vimeo facebook
Badanie liderów kultury w subregionie siedleckim
14 // 05 // 2020
Badanie liderów kultury w subregionie siedleckim
CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie badawczym "Liderzy kultury w subregionie siedleckim”, które Mazowiecki Instytut Kultury realizuje w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, programu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Dzięki badaniu zdiagnozujemy rolę i obszary działania osób zaangażowanych na rzecz społeczności lokalnych w subregionie siedleckim (powiat siedlecki, powiat węgrowski, powiat sokołowski, powiat łosicki), ze szczególnym uwzględnieniem działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Pozyskana wiedza pozwoli na zaprojektowanie i realizację działań wspierających w ramach projektów edukacyjnych i artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury. 
 
Obecnie poszukujemy osób, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów społeczno-kulturowych, pracują ze społecznością lokalną, aktywnie włączają różne środowiska w działania z zakresu edukacji kulturowej, są lokalnymi liderami społecznymi bądź praktykami animacji społecznej. 
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Imię(*)
Proszę podać imię

Nazwisko(*)
Proszę podać swoje nazwisko

E-mail(*)
Podaj poprawny adres e-mail

Telefon kontaktowy(*)
Proszę wpisać nr telefonu kontaktowego

Powiat(*)
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja

Miejscowość(*)
Wpisz proszę nazwę miejscowości

Proszę wybrać wszystkie stwierdzenia z którymi się Pan(i) zgadza:
(*)

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12, działającym na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod poz. RIK/34/122. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: 2.1. zachęcamy do kontaktu z Administratorem 2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@mik.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 3.1. niezbędnym do przeprowadzenia badań „Liderzy kultury w subregionie siedleckim”, jako nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art.6 ust.1 lit. f 3.2 na podstawie Państwa zgody w związku z przetwarzaniem Państwa wizerunku na podstawie art. 6. Pkt. 1 lit a 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 6. Okres przechowywania danych. 6.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych jako prawnie uzasadniony interes administratora informujemy, iż będziemy je przetwarzać przez okres w jakim interes administratora będzie występował lub do momentu wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 7. Udostępnianie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy oraz jednostkom nadrzędnym, podrzędnym i współpracującym w celach promocji wydarzeń kulturalnych. 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(*)

Proszę o zaznaczenie zgody

 
Na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury badanie realizuje firma Zróbmy Badanie. 
Pytania dotyczące badania prosimy kierować na adres:
Koordynacja programu badawczego MOK:
Anna Woźniak
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 586 42 45; 665 603 909
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl
  • Brak komentarzy