A- A A+
vimeo facebook
Szkolenie APLIKACJE MOBILNE W KULTURZE I EDUKACJI
16 // 01 // 2017
Szkolenie APLIKACJE MOBILNE W KULTURZE I EDUKACJI
Mazowiecki Instytut Kultury
Szkolenie odbyło się 16 stycznia 2017 w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Szkolenie skierowane było do dyrektorów instytucji kultury lub ich przedstawicieli, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać bezpłatne aplikacje i gry mobilne do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej swojej instytucji. Podczas szkolenia przedstawione zostały konkretne przykłady działań edukacyjnych i animacyjnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, a także inspirujące materiały edukacyjne i scenariusze zajęć.

Czego uczestnicy dowiedzieli się podczas szkolenia?

Uczestnicy szkolenia dowiedziali się jak aplikacje i gry mobilne stosowane są w kulturze i edukacji w Polsce i na świecie. Przy okazji poznali najnowsze trendy technologiczne i możliwości ich zastosowania, takie jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Dowiedzieli się także jak stosować grywalizację, czym jest geocaching oraz jakie mobilne platformy mogą wspierać promocję kultury i angażować lokalną społeczność.

Metody i narzędzia

Podczas szkolenia zastosowane zostały metody i narzędzia, które ułatwią przyswojenie i zapamiętanie proponowanych zagadnień. Duża część szkolenia polegały na pracy warsztatowej z urządzeniami mobilnymi, dyskusjach i pracy w grupie, tak aby wykorzystać potencjał, doświadczenie i wiedzę uczestników. Podczas szkolenia prezentowane były ciekawe materiały edukacyjne i scenariusze zajęć, a także filmy, programy komputerowe i aplikacje mobilne.

Zakładane cele szkolenia:

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy n/t aplikacji mobilnych oraz ich praktycznego zastosowania w animacji i promocji kultury,
 • zaprezentowanie ciekawych zastosowań aplikacji i gier mobilnych w popularyzacji kultury i angażowaniu społeczności w akcje i wydarzenia kulturalne,
 • przekazanie praktycznych informacji n/t specyfiki działania i możliwości wykorzystania aplikacji i gier mobilnych w instytucji kultury,
 • zaprezentowanie nowych technologii wspomagających animację kultury i edukację.

Kompetencje, które zdobędzie uczestnik w wyniku szkolenia:

Osoba uczestnicząca w wyniku szkolenia wie:

 • jak stosowane aplikacje są w kulturze i edukacji w Polsce i na świecie,
 • co to jest druk 3d, rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, aplikacja mobilna i do czego mogą przydać się w kulturze i edukacji,
 • czym jest grywalizacja, serious game, crowdfunding, crowdsourcing, geocaching, QR kod

Osoba uczestnicząca w wyniku szkolenia umie:

 • świadomie używać wybranych aplikacji mobilnych związanych z kulturą lub edukacją,
 • wskazać aplikacje i gry mobilne do promocji wydarzeń kulturalnych i społecznych,
 • wymienić przykłady co najmniej 5 aplikacji i gier mobilnych zawiązanych z kulturą i edukacją

Prowadząca:

Sylwia Żółkiewska  ekspert w dziedzinie aplikacji mobilnych dla kultury i edukacji, autorka pierwszego w Polsce przewodnika po świecie aplikacji mobilnych pt. APPetyt na APPlikacje, wydanego przez Fundację Orange i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę (2016), kurator FAM  I Festiwalu Aplikacji i Gier Mobilnych. Autorka kilkudziesięciu materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć z aplikacjami mobilnymi, m.in. na potrzeby projektu „Tablety w Twojej Bibliotece”, zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Prowadzi wykłady i warsztaty z aplikacjami mobilnymi dla różnych grup odbiorców. Projektantka aplikacji mobilnych - w latach 2011-2016 z zespołem Fundacji Festina Lente stworzyła kilkanaście gier i aplikacji mobilnych na platformy iOS i Android. Jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, podyplomowych studiów pt. Komunikacja w biznesie oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do sieci Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. Współpracuje m.in. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Orange, Fundacją Culture Shock, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej: www.zolkiewska.pl.

 • Brak komentarzy