A- A A+
vimeo facebook
Zbuduj Publiczność
08 // 06 // 2016
Zbuduj Publiczność
Cykl szkoleń z audience development – budowy/rozwoju publiczności – przeznaczony dla podmiotów kultury na Mazowszu. Projekt został zrealizowany w 2016 roku. Kolejne edycje wkrótce.

O audience development

Audience development, czyli budowanie/rozwój publiczności, to wywodząca się z państw anglosaskich metoda, a właściwie model funkcjonowania, stawiający odbiorcę w sercu działań organizacji/instytucji kultury. Różnego rodzaju działania angażujące publiczność (także w zakresie promocji) wynikają więc bezpośrednio z wizji i misji organizacji oraz są z nimi spójne. Nie jest to zatem zestaw tricków/sztuczek, mających na celu jedynie zwiększanie frekwencji, ale proces angażujący wszystkich ludzi w organizacji, proces "krojony na miarę”, inny w przypadku każdej organizacji, wymagający podjęcia świadomych decyzji odnośnie celów w zakresie budowania publiczności, a następnie wypracowanie odpowiednich narzędzi do ich realizacji. Publicznością w rozumieniu koncepcji audience development są wszyscy odbiorcy działań organizacji, zajmujących się kulturą i sztuką: goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy.

Projekt w kilku krokach:

KROK 1: Rekrutacja

Ważnym elementem przygotowań do udziału w projekcie było wypełnienie rozszerzonego formularza zgłoszeniowego*, który jest także diagnozą organizacji pod kątem pracy z publicznością. Jego analiza pozwoliła na lepsze przygotowanie warsztatów pod kątem konkretnych potrzeb uczestników.

KROK 2: Warsztaty wprowadzające do koncepcji audience development

Grupa: przedstawiciele wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie.

Podczas warsztatów omówione zostały kwestie takie jak:

  • organizacje zorientowane na publiczność
  • fakty i mity dotyczące publiczności
  • co wiemy i czego nie wiemy o swojej publiczności
  • publiczność w liczbach 
  • przykłady zastosowania audience development w praktyce
  • strategia budowania publiczności
  • badania publiczności
  • segmentacja publiczności

KROK 3: Konsultacje indywidualne

Wszyscy zainteresowani, którzy mieli konkretne wyzwania/problemy/wątpliwości związane ze specyficzną sytuacją w odniesieniu do pracy z publicznością w swojej organizacji/instytucji, mogli liczyć na możliwość spotkania i indywidualnych konsultacji w siedzibie MIKu w wyznaczonych terminach. Każda z organizacji miała okazję na jednorazowe indywidualne konsultacje. Na każde ze spotkań przewidziane były 4h.

KROK 4: Wspólne warsztaty pogłębiające

Grupa: przedstawiciele wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie.

Warsztaty w formule zaprojektowanej przez Fundację Impact w całości opierały się o praktyczną pracę uczestników. Ich celem było danie przedstawicielom organizacji/instytucji kultury możliwości zobaczenia na własne oczy jak problematyczne czy wręcz mylne może być używanie standardowego kategoryzowania publiczności w schemacie “młodzież”, “seniorzy”, “rodzice” etc., przetestowania różnego rodzaju rozwiązań w praktyce – od badania potrzeb, profilowania do stworzenia różnego rodzaju narzędzi/działań/rozwiązań.

Warsztaty stały się też możliwością do odświeżenia umiejętności zdobytych przez organizacje podczas zeszłorocznego cyklu szkoleniowego poświęconego badaniom. 

 

Koordynatorka projektu:
Magdalena Różycka 
m.rozycka@mik.waw.pl 
22 5864225 

  • Brak komentarzy