A- A A+
vimeo facebook
MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa
MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa to projekt szkoleniowy skierowany do podmiotów kultury z gmin okołowarszawskich zrealizowany w 2011 roku. Złożyły się na niego warsztaty, samodzielna praca uczestników oraz seminarium podsumowujące.

Projekt proponował nowe spojrzenie na metropolię warszawską, które miało ukazać ją nie jako monolit, ale mozaikę przestrzeni, dzielnic i gmin, z których każda - podobnie jak w greckiej polis -  jest odrębną całością, razem zaś składają się na dynamikę miejskiego życia i jego niepowtarzalny charakter. Staraliśmy się odwrócić optykę, według której centrum promieniuje na peryferie, modelując je i ujednolicając. Projekt MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa wyrastał z intuicji, że na mapie metropolii jest wiele kulturalnych centrów, które konkurują ze sobą, a jednocześnie się dopełniają. Projekt miał na celu wzmocnienie tych istniejących i potencjalnych centrów regionalnych, zbudowanie przestrzeni komunikacji między nimi. Pozwolił na zapoznanie się z ich specyfiką, wskazanie ich mocne punkty i możliwych pól działania. Projekt był również okazją do refleksji nad tym, jak skutecznie promować własne działania w sytuacji dużej konkurencji na polu działań i projektów kulturalnych.

Na MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa w 2011 roku złożyły się trzy etapy. Projekt rozpoczął się od dwóch dwudniowych bloków warsztatów (30-31.05 i 6-7.06.2011) kładących nacisk na praktyczne działania, dostarczających narzędzi do rozpoznawania lokalnego kontekstu i skutecznego w nim działania. Warsztaty prowadzili: Maria Parczewska i Janusz Byszewskie, Wojciech Kłosowski, Michalina Laskowska i Izabela Meyza, Ilona Iłowiecka-Tańska.

Podczas warsztatów powstał film MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa dokumentujący prowadzone działania oraz zawierający podsumowania i opinie uczestników.

Drugim etapem były samodzielne działania uczestników projektu. Przy merytorycznym wsparciu koordynatorów i przy pomocy animacyjnych metod typu "first contact" uczestnicy mieli okazję wypróbować zdobyte narzędzia do samodzielnych działań mających na celu rozpoznanie lokalnego kontekstu i refleksję nad usytuowaniem ich miejscowości i instytucji względem metropolii.

Jednodniowe seminarium, które odbyło się 18.10.2011 r. pod hasłem "Mazowsze/Warszawa wspólna sprawa?" było trzecim etapem, a jednocześnie podsumowaniem całego projektu. Podczas poszczególnych paneli przedyskutowano następujące pytania: Co oznacza z perspektywy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, animatorów i artystów działających w najbliższym sąsiedztwie Warszawy pojęcie metropolii? Czy ten termin ma zastosowanie w definiowaniu naszej tożsamości i w rodzajach działań, jakie podejmujemy? Jakie są plusy, a jakie minusy działania w symbolicznym cieniu Pałacu Kultury? Czy bliskość stolicy pomaga w realizacji własnych pomysłów, blokuje inicjatywy może jest dla nas obojętna? W seminarium wzięli udział uczestnicy warsztatów oraz zaproszeni goście – badacze, naukowcy specjalizujący się w problematyce metropolitalnej, praktycy i teoretycy animacji kultury. Seminarium towarzyszyła wystawa prezentująca dokumentację działań uczestników i realizacji ich własnych mini-projektów.

Projekt MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa organizowany był w ramach programu Kierunek Kultura 2011 realizowanego we współpracy i przy wsparciu finansowym Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.

wróć do: Kierunek Kultura