A- A A+
vimeo facebook
Konferencja
W dniach 5-6 marca 2009 r. odbyła się Konferencja otwierająca program Kierunek Kultura i podsumowująca Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura.

Cele Konferencji

 • pomoc samorządom i instytucjom kultury na Mazowszu we włączeniu kultury do strategii rozwoju i promocji;
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i studiów przypadku z Mazowsza, Polski, Europy - regionów partnerskich Mazowsza;
 • wskazanie możliwości finansowania powyższych działań ze środków UE, regionalnych;
 • podkreślenie roli współpracy samorządów i instytucji kultury z partnerami społecznymi i mieszkańcami.


Uczestnicy

 • władze samorządowe: prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie;
 • kadra zarządzająca i pracownicy mazowieckich instytucji kultury: domów kultury, muzeów, galerii, bibliotek;
 • organizacje pozarządowe z obszaru kultury z Mazowsza;
 • administracja samorządowa: kierownicy wydziałów promocji i wydziałów kultury
 • osoby prywatne zaangażowane w działalność kulturalną;
 • goście zagraniczni – eksperci, liderzy ciekawych projektów partnerstw lokalnych.

W programie Konferencji znalazły się wystąpienia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu m.st. Warszawy, polskich oraz zagranicznych ekspertów w dziedzinie roli kultury w rozwoju lokalnym i promocji gmin, miast i regionu.

Ważną częścią Konferencji były także warsztaty realizowane w trzech blokach:

 1. Jak włączyć kulturę do strategii rozwoju i promocji gminy/miasta/regionu?
 2. Partnerzy w promocji przez kulturę: instytucje, partnerzy społeczni, społeczność lokalna, artyści, media – tworzenie partnerstw lokalnych.
 3. Promocja przez kulturę kosztuje, ale się opłaca – koszty, źródła finansowania i potencjalne zyski z promocji przez kulturę.

Szczegółowy program Konferencji.

Konferencja otworzyła serię warsztatów Kultura tworzy rozwój realizowanych w latach 2009-2010 w subregionach Mazowsza wokół byłych miast wojewódzkich.

wróć do: Kierunek Kultura