A- A A+
vimeo facebook
Warsztaty // Kultura tworzy rozwój
W latach 2009-2010 w ramach programu Kierunek Kultura zorganizowano na terenie województwa mazowieckiego warsztaty Kultura tworzy rozwój.

Pierwszy, pilotażowy warsztat Kultura tworzy rozwój – Warsztaty dla lokalnych liderów zmian odbył się w subregionie radomskim w listopadzie i grudniu 2009 roku. Jego celem było zainicjowanie w środowiskach lokalnych województwa mazowieckiego faktycznego włączenia kultury do lokalnych strategii rozwoju. Warsztaty prowadzili: Ilona Iłowiecka-Tańska oraz Wojciech Kłosowski.

Kontynuacją był cykl warsztatów Kultura tworzy rozwój, który odbył się w trzech subregionach Mazowsza na przełomie września i października 2010 roku. Warsztat pierwszy, tzw. warszawski odbywał się pod hasłem „odkrywanie potencjału, poszukiwanie możliwości”, natomiast drugi, w regionach: „planowanie przede wszystkim”.
Warsztaty w 2010 roku prowadzili: Ilona Iłowiecka-Tańska, Zbigniew Mieruński, Wojciech Kłosowski i Michał Pawlęga.

Cele warsztatów Kultura tworzy rozwój:

  • stworzenie forum wymiany doświadczeń między działaczami kulturalnymi z różnych ośrodków,
  • zwiększenie umiejętność twórczego planowania inicjatyw,
  • zintegrowanie i zaktywizowanie uczestników wokół pomysłów na nowe działania,
  • przekazanie umiejętności dotyczących takiego konstruowania wniosków o dotację, które pozwoli realizować inicjatywy naprawdę atrakcyjne i stwarzające perspektywy rozwoju.

Warsztaty były adresowane do trzech grup lokalnych beneficjentów:

  • osób kierujących instytucjami kultury i współkształtujących ich program,
  • artystów, twórców i animatorów kultury, liderów społecznych i działaczy organizacji,
  • przedstawicieli samorządu lokalnego: radnych aktywnych w komisjach kultury, urzędników odpowiedzialnych za sprawy kultury w gminie, przedstawicieli władz lokalnych.

Uczestnicy warsztatów wzięli ponad to udział w spotkaniach z animatorami kultury (Januszem Byszewskim, Ewą Chomicką, Anną Ciecierską, Moniką Weychert-Waluszko, Ewą Zbroją), którzy opowiadali o swoich doświadczeniach, dobrych praktykach oraz problemach, jakim muszą stawić czoła i sposobach na ich rozwiązanie.

wróć do: Kierunek Kultura