A- A A+
vimeo facebook
Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura
Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura został ogłoszony na początku 2009 roku. Miał on na celu wzmocnienie atrakcyjności Mazowsza jako kierunku turystyki kulturalnej.

Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura został ogłoszony na początku 2009 roku. Miał on na celu wzmocnienie atrakcyjności Mazowsza jako kierunku turystyki kulturalnej. Do udziału w Konkursie mogły być zgłaszane przedsięwzięcia prowadzone przez samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice, szkoły itp.) oraz organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego.

Inicjatywy mogły być zgłaszane w następujących trzech kategoriach:
Kategoria A: Najciekawsza zrealizowana inicjatywa wykorzystania miejsca, wydarzenia lub produktu kulturalnego jako narzędzia promocji regionu;
Kategoria B: Najciekawsza planowana inicjatywa wykorzystania miejsca, wydarzenia lub produktu kulturalnego jako narzędzia promocji regionu;
Kategoria C: Mecenas Kultury na Mazowszu.


WYNIKI KONKURSU MAZOWSZE: KIERUNEK KULTURA


KATEGORIA A - projekty realizowane lub zrealizowane
I Nagroda: Olenderskie Cmentarze - śladami mazowieckiej wielokulturowości - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego, Marcin Prengowski
II Nagroda: Strajk szpularek z 1883 roku w Żyrardowie - inscenizacja wydarzeń historycznych - Stowarzyszenie Fabryka Feniksa
III Nagroda: Wędrówka Ścieżkami Cudów - Stowarzyszenie Tratwa


KATEGORIA B - projekty planowane, ale niezrealizowane, pomysły na projekty
I Nagroda: „Powrót do korzeni" - I festiwal filmowy braci Warner w Krasnosielcu - Joanna Kardaś
II Nagroda: „Czarna Płyta” - Ogólnopolski Festiwal piosenki z czarnej płyty - Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
III Nagroda: Wystawa Ludzkie Twarze II - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach - Piankach; Roman Swierżewski


KATEGORIA C – Mecenas Kultury
Jury uznało, że w kategorii C nie nadesłano zgłoszenia, które odpowiadałoby założeniom regulaminowym.


Równocześnie Jury uznało, że p. Bożena Gąsiorowska z L.O. im. S. Żeromskiego w Żyrardowie otrzyma specjalne wyróżnienie za całokształt pracy jako animator i menadżer kultury.
Specjalnie wyróżnienie otrzymał projekt Literackie i Filmowe Gry Miejskie zgłoszony przez Muzeum Powstania Warszawskiego jako modelowy przykład dobrej praktyki, który warto upowszechnić na całym Mazowszu.


Jury obradowało w składzie:
1.    Aleksandra Kielan - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
2.    Jerzy Lach - Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wstrzymał się od głosowania, zabrał głos w dyskusji jako Doradca Jury z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
3.    Joanna Zięba - prezes Stowarzyszenia Katedra Kultury
4.    Ilona Iłowiecka Tańska - szkoleniowiec, specjalistka od przełamywania barier przy wprowadzaniu zmian, negocjacji społecznych - Przewodnicząca Jury
5.    Wojciech Kłosowski - ekspert marketingu regionalnego
6.    Witek Hebanowski - prezes Fundacji „Inna Przestrzeń”
7.    Marcin Śliwa - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą MCKiS
8.    Wojciech Łukowski - profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

 

wróć do: Kierunek Kultura