A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury

MAKaK to program szkoleniowo warsztatowy, przygotowany w odpowiedzi na potrzeby mazowieckich kadr kultury. Chcemy by Akademia pozwalała na doskonalenie warsztatu praktyków i praktyczek kultury, umiejętności miękkich, ale także przekazywała praktyczną, najnowszą wiedzę i narzędzia zawodowe, równocześnie stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń między uczestnikami/uczestniczkami i uczenia się od siebie nawzajem.

Program MAKaK w 2021 będzie odpowiadał na wyzwania i problemy współczesności i dotykał kluczowych tematów istotnych dla roli i misji instytucji kultury takich jak świadomość ekologiczna, dostępność, komunikacja i wrażliwość społeczna, nowoczesne technologie i kompetencje cyfrowe:

Cykl spotkań "Przy kawie o..." cykl tematycznych spotkań on-line dla osób zarządzających instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Przestrzeń wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, inspiracji, wiedzy i wsparcia. Każde spotkanie poświęcamy ważnemu tematowi - wyzwaniu, z którym mierzą się instytucje kultury. Na każde spotkanie zapraszamy eksperta/ekspertkę, który(a) pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Tematy spotkań zostaną wybrane z pośród propozycji uczestników i uczestniczek spotkań. Planowane tematy:

- o scenariuszach przyszłości
- o pomysłach na działanie
- o inspiracjach zagranicznych
- o innowacyjności w kulturze
- o włączaniu migrantów
- o kreatywnym zarządzaniu

7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności - to program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego 7 instytucji kultury z województwa mazowieckiego przejdzie kompleksowy cykl szkoleniowy dot. dostępności i przeprowadzi samodzielnie audyty architektoniczno-komunikacyjno-programowe w swoich instytucjach przy eksperckim tutoringu i zapewnionych konsultacjach on-line. Działaniom w programie towarzyszyć będzie badanie dostępności instytucji dla odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Do badania wykorzystamy m.in. wyniki audytów oraz wywiady przeprowadzane przez badaczki w trakcie programu. Każda Ambasada Dostępności zrealizuje przy wsparciu MIK krótki film promujący instytucję w pełnej dostępności (napisy, PJM).

Kultura blisko Ziemi. Ogród - ogrody permakulturowe, jako narzędzie kulturo i więziotwórcze. Program zostanie przeprowadzony dla pięciu instytucji kultury z woj. mazowieckiego, które chcą zainicjować w swoich społecznościach lokalnych wspólne zakładanie ogrodu permakulturowego (jego charakter będzie dopasowany do specyfiki miejsca). Udział w projekcie zakłada: 1) szkolenie online – wykład o permakulturze, z elementami warsztatowymi, 2) wizytę terenową, połączoną z wykładem i wspólną decyzją o charakterze przyszłego ogrodu, 3) zakładanie ogrodu permakulturowego, 4) spotkanie online wszystkich podmiotów projektu – wymiana doświadczeń.

Konsultacje wniosków - wsparcie eksperckie dla pracowników i pracowniczek kultury w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

 

Mazowiecka Akademia Kadr Kultury jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Koordynatorki projektu:

Natalia Roicka

n.roicka@mik.waw.pl

22 586 42 25, 601 668 314

Agata Roman

a.roman@mik.waw.pl

22 586 42 07, 605 600 881

  • Brak komentarzy