A- A A+
vimeo facebook
Projekt Łucka
Projekt Łucka

„Projekt Łucka” to odpowiedź na rekomendacje raportu o potrzebach i preferencjach kulturalnych osób Głuchych z 2016 roku, który był dla nas inspiracją do zorganizowania zajęć kulturalnych dla Głuchej młodzieży bezpośrednio w szkole.

Etapem poprzedzającym projekt było przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów i uczennic OSWG "Przystanek Łucka" w czerwcu 2017. Założeniem było, że w tym projekcie inicjatywa będzie należała do młodzieży.  Z tą myślą badaliśmy ich potrzeby chcąc zaproponować im udział w takim przedsięwzięciu, które pozwoli na realizowanie ich zainteresowań i pasji. Po zebraniu i przeanalizowaniu ankiet stało się jasne, że głównym tematem zajęć musi być TANIEC.

Do prac nad koncepcją projektu zostały zaproszone osoby zaangażowane w grupę nieformalną Creactide, z którymi konsultowaliśmy w jaki sposób komunikować osobom Głuchym taniec, jak ich zaprosić do udziału w projekcie, na co zwrócić uwagę przy organizacji zajęć w tak szczególnie funkcjonującym miejscu jak Ośrodek.

Kolejną osobą, która włączyła się do projektowania zajęć była Agnieszka Łuczyńska – tancerka, pedagog i choreograf, na co dzień pracująca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Agnieszka przygotowała dwie koncepcje, które zaprezentowane uczniom i zostały poddane pod dyskusję. Uczniowie wybrali tą pod roboczym hasłem RYTM.

Celem projektu jest zrealizowanie pokazu tanecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kulturalnych uczestników. Podczas procesu tworzenia chcemy zaczerpnąć z możliwości, wrażliwości, naturalnej ekspresji i spontaniczności Głuchej młodzieży, zachęcić do odkrycia pokładów własnej twórczości i umożliwić szansę jej prezentacji. Podejmujemy zagadnienia komunikacji niewerbalnej, poszukujemy nowych sposobów na wyrażenie siebie, swoich emocji, odczuć.

Zakończenie projektu jest planowane na marzec 2018.

Organizatorem projektu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Koordynacja projektu:

Natalia Roicka
n.roicka@mik.waw.pl 

601 668 314
tel. 22 586 42 25

 

Współpraca:

        

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

  • Brak komentarzy