A- A A+
vimeo facebook
II Konwent Animatorów Kultury
II Konwent Animatorów Kultury

II Konwent Animatorów Kultury planowany na wrzesień 2017 w Kozienickim Domu Kultury jest inicjatywą oddolną środowisk kultury reprezentowanych m.in. przez ogólnomazowiecką sieć - Forum Kultury Mazowsze - inicjatora i głównego organizatora Konwentu, partnera społecznego Strategii Kultury woj. mazowieckiego na lata 2015-20. 

Program

Tematyka dwudniowego przedsięwzięcia zostanie poświęcona dwóm kwestiom: 

1. Prezentacji projektu dokumentu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej  oraz konsultacjom społecznym MPEK (1 dzień). 

2. Wsparciu ponadpowiatowych sieci kultury w województwie mazowieckim w latach 2017-20 (2 dzień).

Podczas pierwszego dnia Konwentu zostanie zaprezentowany ostateczny projekt MPEK, a następnie poddany pod debatę i konsultacje warsztatowe.

Podczas drugiego dnia Konwentu aktywne sieci kultury zaprezentują swoją działalność, a następnie przedstawią swoje oczekiwania dotyczące programów wsparcia merytorycznego i finansowego dla sieci kultury w kolejnych latach, tak by MIK działając w imieniu samorządu woj. mazowieckiego mógł zaplanować ich realizację do roku 2020.

 

Organizatorzy

- Inicjatorem i głównym organizatorem Konwentu jest Forum Kultury Mazowsze.

- Mazowiecki Instytut Kultury jako regionalna instytucja kultury jest głównym partnerem instytucjonalnym Konwentu. Uczestniczy w opracowaniu programu Konwentu poprzez udział w Zespole Programowym, a także dofinansuje ze środków samorządu woj. mazowieckiego i środków własnych koszty programowe i logistyczne Konwentu poprzez:

Szczegółowe informacje, daty, program wydarzenia oraz mozliwość rejestracji uczestników pojawi się w najbliższym czasie na stronie MOK i stronach współorganizatorów. 

 

informacje o I konwencie animatorów kultury w Służewieckim Domu Kultury w 2015 roku

Kontakt w MIK: 

Marcin Śliwa, 22 58 64 250, m.sliwa@mik.waw.pl 

 

  • Brak komentarzy