A- A A+
vimeo facebook
Muzeum Prywatne
Muzeum Prywatne

„Wizualność ekspozycji w muzeach prywatnych - badania wizualne w działaniu” 2015 treść raportu 2015>>

Tegoroczna edycja jest kontynuacją cyklu rozpoczętego seminarium i badaniami w 2013 r http://www.muzeumprywatne.wwarszawie.org.pl/ 

Co decyduje o wyglądzie konkretnych przedstawień muzealnych i wyglądzie samych muzeów? Osobowość muzealnika/kolekcjonera, a może mody, chwilowe trendy,

tendencje? Czy raczej charakter zbieranych przedmiotów lub miejsce ich eksponowania? Spróbujemy zastanowić się, czy muzea prywatne to przede wszystkim ich twórcy, czy też i my, zbiorowość / społeczność żyjąca w określonym „tu i teraz”.

Projekt został zainicjowany przez Mazowiecki Instytut Kultury www.mik.waw.pl w partnerstwie z Fundacją Ari Ari i Stowarzyszeniem „Z Siedzibą wWarszawie”. Inspiracją stał się Raport o muzeach prywatnych dostępny na stronie muzea prywatne przygotowany przez Fundację Ari Ari. Projekt jest organizowany w ramach wieloletniego programu Mazowieckiego Instytutu Kultury skierowanego do muzeów „W stronę nowoczesnego muzeum”www.nowoczesnemuzeum.pl i nawiązuje do jego ostatniej odsłony - projektu Muzeum otwarte/Antropologia codzienności.

Tegoroczna odsłona będzie miała charakter zdecydowanie badawczy ze względu na reorientację programową Mazowieckiego Instytutu Kultury i utworzenie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury. 

Przedmiotem badania będzie strona wizualna przestrzeni, ekspozycji, jak i obrazów muzeów prywatnych na Mazowszu. Co decyzje wyborze określonej konstrukcji wizualnej działań skoncentrowanych na prowadzeniu muzeum? Osobowość muzealnika/kolekcjonera? Chwilowe mody, trendy? Czy może raczej charakter kolekcjonowanych obiektów? Czy można się pokusić o zastosowanie socjologii wizualnej prof. Marka Krajewskiego i jego rozpoznań zawartych w publikacji „Wizualność miasta” i innych jego artykułach w odniesieniu do wizualności ekspozycji prywatnych muzealników? Czy techniki badawcze zawarte w opracowaniu tego autora pt. Badania wizualne w działaniu : antologia tekstów, Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2011 można zastosować również  w odniesieniu do muzeów prywatnych? Czy muzea prywatne mówią coś przede wszystkim o ich twórcach, czy też o nas jako zbiorowości/społeczeństwie żyjącym w określonych uwarunkowaniach politycznych, estetycznych, ekonomicznych? Czy wobec znacznego zróżnicowania muzeów prywatnych, wobec ich raczej indywidualistycznego charakteru, jakiekolwiek generalizacje są dopuszczalne i uzasadnione? Oto część z pytań jakie stawiamy sobie w obecnej edycji projektu. 

Metodologia projektu

W wybranych 5 muzeach prywatnych na Mazowszu zostaną przeprowadzone badania z wykorzystaniem metod pracy w terenie: lustracji, obserwacji uczestniczącej, pogłębionych wywiadami  kwestionariuszowymi, standaryzowaną dokumentacją filmową, fotograficzną i audialną. Wykorzystane będą również narzędzia partycypacyjne, z próbują uzyskania poszerzonego wyniku badań, przeprowadzanych we współpracy z twórcami i organizatorami wybranych muzeów. 

Następnie grupa ok. 20 muzealników prywatnych z Mazowsza zostanie zaproszona do udziału w badaniach panelowych (Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury lub Centrum Partnerstwa Społecznego - Dialog lub Miejsce Akcji Paca 40. Spotkanie będzie dyskusją i ukierunkowanym wywiadem grupowym, do przeprowadzenia którego posłuży premierowy pokaz wyników badań wizualnych 5 mazowieckich muzeów, czyli nagrań stworzonych w terenie. Podsumowaniem cyklu badań będzie raport z badań, który wraz z dokumentacją video zostanie zamieszczony na stronie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.

Koordynator projektu - Marcin Śliwa 
m.sliwa@mik.waw.pl 

Biorą udział w konwersacji